Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Svenskar dricker för mycket. Så har det hetat i hundra år. Det är säkert också sant. För hundra år sedan var dryckenskapen en av politikens huvudfrågor. Vad skulle vi göra med suputerna? Och varför söp de? Var de syndare, skurkar, sjuklingar eller kanske samhällsomstörtare? Vi har sett på alkoholister på skilda sätt och diagnoserna har bestämt behandlingsformerna. Men något har hänt. Idag kan en massmedialt uppmärksammad, nykter alkoholist bli en hjälte.
Vem bryr sig om drinkaren idag? Vem bryr sig om dryckenskapen?
Detta fordom så allvarliga hot mot det svenska samhället rycks i dag ha reducerats till ett mindre dilemma för privatpersoner, polisen ...
Essä Under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet höjdes varnande röster i pressen om det ökande romanläsandet. Läsandet liknades vid feber, raseri och hunger. Inte minst ungdomarna riskerade att ...
Essä Vi skänker alla pengar till någon hjälporganisation, särskilt vid större katastrofer. Några av oss tar oss ut i världen som biståndsarbetare; andra hjälper flyktingar eller är semesterfamiljer för ...
Essä Vi vill så gärna tro att intellektuell verksamhet, bildning och folkbildningsambitioner är oupplösligt förbundna med demokratin och det fria offentliga samtalet. Nazismen beskrivs också oftast som en ...
Essä Varför finns det en språkvetenskap? Den frågan besvaras olika av lingvister och språkforskare. Lingvisterna söker de generella, tidlösa mönstren i språkets struktur. De menar att det finns en dold ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se