Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Om man får tro det senaste decenniets debatter kring folkhemmet och dess konstruktörer, präglades vår sociala ingenjörskonst av en skräck inför det avvikande. I sin strävan efter rationalitet och hygien på livets alla områden, tog sig samhällsingenjören rätten att kuva vad som inte ville rymmas inom planritningarna. Ty han, vetenskapsmannen som i bästa välvilja lånat sina tjänster till staten, hade ju Godheten och Sanningen på sin sida - två bundsförvanter med vars hjälp det mesta kan ursäktas, från flyttlasspolitik till tvångssteriliseringar. "Men det var då det!" säger vi. "Nu lever vi i en tid präglad av större toleran." Men är det verkligen sant? Finns det inte färska exempel på hur samma gamla tankemönster fortfarande verkar för att undertrycka det som stör behovet av ordning och reda? Hur genomtänkt är exempelvis vår blott tio år gamla lagstiftning som definierar en människa som död när hennes hjärna slutar fungera? Vilar inte lagen på en förvanskande likriktning av vår mening om vad den mänskliga döden kan innebära? Mot bakgrund av de senaste årens lärdomar finns idag goda skäl att ställa dessa frågor.
Den 1 januari 1988 trädde den lag i kraft som fastslår att "en människa är död när hjärnans samtliga funktioner totalt och oåterkalleligt har fallit bort". Trots att hjärnan har slutat fungera, händer ...
Essä Sparsamhet, flit och hederlighet
Sparsamhet, flit och hederlighet är det borgerliga samhällets dygder. De har åtföljts av en enastående ekonomisk tillväxt och ett aldrig tidigare skådat materiellt ...
Essä Antalet kvinnliga akademiker har under de senaste 30 åren ökat dramatiskt. Idag närmar sig andelen kvinnor i den prestigefyllda forskarutbildningen 40%. Men vad betyder detta för forskningen? Blir den ...
Essä Vetenskapen är universell, dvs. dess resultat skall vara gångbara överallt, läsas och tillämpas av alla. Internationalisering är därför ett självklart akademiskt honnörsord. Det självklara ...
Essä Geni, hjälte, galning har varit tre av forskarens stående epitet. Einstein med håret på ända och Frankenstein som skapar konstgjort liv är fortfarande gångbara inslag i populärkulturens ...
Essä Charles Darwin placerade människan i naturen och knöt henne därmed till naturens lagar och spel. Denna revolution ställer oss fortfarande inför ett batteri av uppfordrande existentiella frågor En av ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se