Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
I vårt sekel blev musiken verkligen en vardagsvara. Radion, dansbanden, ljudfilmen, LP-skivan och de nya medierna innebar en veritabel revolution för musiklyssnare och musikskapare. Vi kan idag lyssna till mer musik i fler genrer än någonsin. Ja, vi lyssnar till och med på mer musik än vi önskar.
I denna musikkultur uppstår den smala och svårtillgängliga modernismen. Hur förhöll sig detta musikaliska avantgard till folkets musik? Och vad hände med den musikaliska eliten då musiklyssnandet demokratiserades, och våra möjligheter att finna vår egen musik blev allt större?
Jag minns så väl när jag för första gången spelade modern musik. Det var i slutet av 1950-talet. Ja, jag visste inte att den gick under detta namn, utan jag såg endast att stycket hette Variationer ...
Essä Nästan all konst från 1800-talets slut och framåt har kallats modernistisk. En brokigare väv än den som utgörs av det modernistiska måleriet är därför svår att finna. Vari består egentligen den ...
Essä "Tid" spelar en central roll för moderniteten och dess vetenskap, teknik, livsstilar och konst. Hur skapades vår moderna tidsuppfattning, och hur har vi försökt bemästra tidens gång? Klockan, ...
Essä Modernismen framstår på många sätt som ett renodlat manligt fenomen. Vissa har till och med beskrivit den som en manlig hämnd på kvinnans frigörelse. Både i modernitetens samhälle och i modernismens ...
Essä Modernisterna vann, och modernismen har blivit 1900-talets kulturella sig - natur. Avantgardet har nu till och med satts på museum. Men samtidigt uppmärksammas allt oftare modernismens mörka sidor. ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se