Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Berättande är något som förknippas med skrönor och skönlitteratur. Många historiker har därför ansträngt sig för att finna nya framställningsformer som kan förmedla kunskap om det förflutna. Allt tyder dock på att berättandet är historieskrivningens självklara uttrycksform. Så, i stället för att försöka göra sig av med berättandet borde historikerna lära sig av de skönlitterära författarna och utveckla sin framställningskonst.
Berätta? Det kan väl vem som helst. Småungar sitter och berättar för varandra. Gubbarna på ljugarbänken gör det. Inte så underligt förresten att bänken kallas så. De flesta berättelser är ju ändå bara ...
Essä 1944 utgavs Gunnar Myrdals inflytelserika studie An American Dilemma. Rasismen och fattigdomen är fortfarande vår tids stora samhällsfrågor, i såväl USA som Europa. Även om världen förändrats sedan ...
Essä Det har nu gått lite drygt ett år sedan republikanerna erövrade den amerikanska kongressens båda kamrar. Segern var historisk. Den undanröjde i ett slag alla förhoppningar om social upprustning som ...
Essä "Krismedvetande" är ett nytt ord i svenska språket. Trots att den svenska ekonomin genomgått både hög och lågkonjunktur under de senaste tjugo åren har behovet av detta medvetande varit i det närmaste ...
Essä Hur kommer det sig att vissa hypoterser, även sedan de tillbakavisats eller visat sig omtvistade, får ett starkt genomslag i både vetenskapliga och populärvetenskapliga texter och därmed också i andra ...
Essä Det "kulturkrig" som sedan några år utkämpats på amerikanska universitet tycks ha fått sin fortsättning i dagens "vetenskapskrig". I Tvärsnitt 1995:4 analyserade två av kombattanterna motståndarsidans ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se