Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä För några år sedan kunde vi i tidningar, radio och TV ta del av nyheten om ett sensationellt vrakfynd i Stockholms skärgård. Man påstod sig ha hittat "Lybska Svan", Gustav Vasas flaggskepp. Händelsen bar tecken på att vara resultatet av en väl organiserad marknadsföring.
Den 26 och 27 mars 1991 spreds nyheten om ett marinarkeologiskt vrakfynd i Stockholms skärgård i Sverige och över stora delar av övriga världen. Den 26/3 hade Svenska Dagbladet en stort uppslagen ...
Essä Det finns en del slående likheter mellan vår egen tid och den som Arvid Falk, huvudpersonen i August Strindbergs roman Röda rummet, nagelfor. Även vår tid har "reformtvålar". Idag heter de marknad och ...
Essä På tidningarnas kultursidor nagelfars varje dag kulturprodukter eller kulturella aktiviteter. Det finns en hel kår av kritiker som uttalar sig om förtjänster och brister i skönlitteratur, bildkonst ...
Essä Hur gammal är egentligen den europeiska människan? En del forskare påstår att vissa redskapsfynd tyder på att Europa var befolkat av människoliknande grupper redan för 12 miljoner år sedan. Detta ...
Essä Uttryck som åldersexplosionen, den demografiska bomben och försörjningsbördorna utgör metaforer som styr vår syn på de äldre. Genom dem får vi intrycket att andelen äldre ökar mer än någonsin förr och ...
Essä Många moderna filosofer, sociologer och historiker har kritiserat ett antal vedertagna sanningar om vetenskapen. Efter Thomas Kuhn har vi blivit försiktiga med att tala om "objektiva fakta" när ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se