Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt

Tvärsnitt gavs ut mellan 1980 och 2011.  Efter att Vetenskapsrådet la ned Tvärsnitt 2011 har alla artiklar i tidskriften kunnat nås digitalt via denna webbplats. Från och med 15 juni 2018 blir detta inte längre möjligt. Tekniken som webbplatsen bygger på är föråldrad och de tekniska uppdateringar som krävs är så omfattande att Vetenskapsrådet beslutat att lägga ned webbplatsen.

Som pappersutgåvor finns alla nummer av Tvärsnitt tillgängliga via Kungliga biblioteket (KB) och universitetsbiblioteken.

Tvärsnitt innehöll huvudsakligen essäer om forskning skrivna av forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Fram till 2000 gavs tidskiften ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.

Essä För några år sedan kunde vi i tidningar, radio och TV ta del av nyheten om ett sensationellt vrakfynd i Stockholms skärgård. Man påstod sig ha hittat "Lybska Svan", Gustav Vasas flaggskepp. Händelsen bar tecken på att vara resultatet av en väl organiserad marknadsföring.
Den 26 och 27 mars 1991 spreds nyheten om ett marinarkeologiskt vrakfynd i Stockholms skärgård i Sverige och över stora delar av övriga världen. Den 26/3 hade Svenska Dagbladet en stort uppslagen ...
Essä Det finns en del slående likheter mellan vår egen tid och den som Arvid Falk, huvudpersonen i August Strindbergs roman Röda rummet, nagelfor. Även vår tid har "reformtvålar". Idag heter de marknad och ...
Essä På tidningarnas kultursidor nagelfars varje dag kulturprodukter eller kulturella aktiviteter. Det finns en hel kår av kritiker som uttalar sig om förtjänster och brister i skönlitteratur, bildkonst ...
Essä Hur gammal är egentligen den europeiska människan? En del forskare påstår att vissa redskapsfynd tyder på att Europa var befolkat av människoliknande grupper redan för 12 miljoner år sedan. Detta ...
Essä Uttryck som åldersexplosionen, den demografiska bomben och försörjningsbördorna utgör metaforer som styr vår syn på de äldre. Genom dem får vi intrycket att andelen äldre ökar mer än någonsin förr och ...
Essä Många moderna filosofer, sociologer och historiker har kritiserat ett antal vedertagna sanningar om vetenskapen. Efter Thomas Kuhn har vi blivit försiktiga med att tala om "objektiva fakta" när ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se