Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Till en början ett medicintekniskt hjälpmedel för att ersätta skadade kroppsdelar, har protesen blivit en spänningsfylld och associationsrik metafor för relationen mellan teknik, subjektivitet och kropp. Idag har särskilt elektroniska tekniker gett upphov till nya tolkningar av protesbegreppet. Virtuell verklighet är en ny datorteknik som för många framstår som ett slags "totalprotes" i den elektroniska erans tid.
Det som kallas "virtual reality", "VR" och på svenska "virtuell verklighet" är det mest spektakulära fenomenet i den senaste mediautvecklingen. Man talar också om "virtual environments", "artificial ...
Essä Naturvetenskapen och tekniken har ställt människan inför problem av gränsöverskridande natur. Omkring sekelskiftet 1900 var frågan om den hastiga utvecklingens innebörd och följder brännande aktuell. ...
Essä Islam och politiken är ett ämne som helt nyligen börjat intressera samhällsvetenskapliga forskare och massmedier. Först efter revolutionen i Iran 1979 och uppsvinget för islamistiska politiska ...
Essä Georg Simmel var en sociologisk särling. Hans skrifter har ansetts befinna sig i den "normala" vetenskapens gränsland. Nu placeras han dock allt oftare i det ärorika facket av "sociologins klassiker" ...
Essä Ända sedan Aristoteles har moralfilosofin i Västerlandet betonat strävan efter mänsklig frihet, moraliskt ansvar och måttfullhet. Passionen har därför betraktats som ett svårbemästrat problem av såväl ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se