Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Vänskaper är ett ämne som sällan avhandlas i konstens och litteraturens historia. Historiker är i första hand intresserade av mer bestående strukturer, skolbildningar, strömningar, teman av olika slag. Man letar efter program. Vänskaper är inte programmatiska. De kan vara långvariga, men behöver inte vara det. Tillfället kan förena personer, som annars inte skulle ha så mycket gemensamt. Dock: historien består av tillfällen, mer eller mindre tillfälliga.
Vid mitten av 1880-talet vistades ett antal svenska konstnärer och författare i Grez-sur-Loing, några mil söder om Paris, nära Fontainebleau. Bland de mer stabila grezioterna, som de kallade sig, ...
Essä Visionen om Sverige som ett mångkulturellt samhälle är ny. Den föddes under 1970- och 80-talen. Men den håller redan på att ifrågasättas av politiker och debattörer. Samtidigt som invandrarforskning ...
Essä Om vi försöker karaktärisera den ryska idéhistorien, förefaller ett motsatspar ständigt återkomma: konservatism, traditionsbundenhet å ena sidan, och å den andra hastiga och våldsamma övergångar från ...
Essä Skapandet är en kontroversiell företeelse. Den vetenskap vi hyllar i dag tog form på 1600-talet men inriktades på det givna, stadigvarande och lagbundna. Därför har denna vetenskap ingen förståelse ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se