Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Repotaget växte i betydelse i Sverige under 1930-talet. Det uppfattades som en modern genre i harmoni med tidens funktionalism. Men vad såg egentligen författaren och journalisten vid sina besök i verklighetens "folkhem"? Fick läsaren möta nöd eller idyll?
Kärleken var en viktig drivkraft på alla plan i samhället, alltifrån de ungas förälskelser och de väletablerade parförhållandena i familjerna, till relationerna människor emellan ute i samhället. ...
Essä Trettiotalet såg den svenska modellen och folkhemmet födas. Samhället skulle rationaliseras och funktionalismens moderniserande budskap förverkligas i glas och betong. Detta var också den svenska ...
Essä Repotaget växte i betydelse i Sverige under 1930-talet. Det uppfattades som en modern genre i harmoni med tidens funktionalism. Men vad såg egentligen författaren och journalisten vid sina besök i ...
Essä Under 1930-talet uppmärksammade man i Västeuropa och USA folkhemsbygget i Sverige. Vårt land tycktes kunna balansera mellan kapitalism och socialism. Den svenska "medelvägen" var ett intressant ...
Essä Sociologi som vetenskap förknippas väl oftast med specialiserade studier av samhällslivet. Kanske associerar man till siffertyngda och tabellbemängda beskrivningar av sociala förändringsprocesser. Men ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se