Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt

Tvärsnitt gavs ut mellan 1980 och 2011.  Efter att Vetenskapsrådet la ned Tvärsnitt 2011 har alla artiklar i tidskriften kunnat nås digitalt via denna webbplats. Från och med 15 juni 2018 blir detta inte längre möjligt. Tekniken som webbplatsen bygger på är föråldrad och de tekniska uppdateringar som krävs är så omfattande att Vetenskapsrådet beslutat att lägga ned webbplatsen.

Som pappersutgåvor finns alla nummer av Tvärsnitt tillgängliga via Kungliga biblioteket (KB) och universitetsbiblioteken.

Tvärsnitt innehöll huvudsakligen essäer om forskning skrivna av forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Fram till 2000 gavs tidskiften ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.

Essä Har ni gäspat någon när en svensk partiledare hållit tal? Det är i så fall inte konstigt. Svenska politiker talar oftast utan hänsyn till vältalighetens regler. Talen saknar i regel både humor och känsla. Den demokratiska kulturen i Sverige har en Jantelag: Talarens person är inte viktig.
Låt oss göra tankeexperimentet att statsministern på Sveriges nationaldag den 6 juni skulle hålla följande korta tal till svenska folket:
Kära svenska medborgare! Idag samlas vi för att gemensamt fira vårt lands nationaldag. Vi gör det inte blott för att hylla minnet av Gustav Vasas upphöjelse till konung i Strängnäs 1523, inte bara för ...
Essä Den klassiska radioformen var monologen, syftet kupplysning. Under efterkrigstiden har manuskripten åkt i papperskorgen. Idag dominerar det vardagliga småpratet. Det offentliga privatsamtalet är en ...
Essä Frågan är om  en enskild bok i modern tid blivit så omdiskuterad och fått så genomgripande konsekvenser som Salman Rushdies Satansverserna. Många länder, inte bara i arabvärlden, förbjöd boken. På ...
Essä Sekelskiftet 1900 - "nervositetens tidsålder" - hade sin egna sjukdomar. Bleksoten berodde på "överansträngning". Neurastenin kunde framkalla s av "likörer, cigarrer... spelhelveten, kärleksäventyr". ...
Essä Stephen Kings skräckromaner tillhör vår tids mest lästa skönlitteratur. Actionladdade thrillers tycks o l populärare än någonsin. Frågan är ändå om vi kommer i närheten v 1800-talets frossande i ...
Essä Löpande band och specialisering har präglat industriarbetet under 1900-talet. Eller så har vi åtminstone trott. Ny forskning visar att en mångsysslande arbetaren egentligen aldrig försvunnit. Och idag ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se