Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Ända sedan medeltiden har - Vergilius ingått i det svenska arvet från antiken. En ny översättning av Aeneiden gör honom på nytt tillgänglig för svenska läsare.
Under 1988 har en ny svensk översättning av den romerske skalden Vergilius' hexameterepos Aeneiden kommit ut på marknaden. Det är Ingvar Björkeson som gjort översättningen, och samstämmiga recensioner ...
Essä Elektriciteten som vardagsfenomen är bara ett hundra år gammal. Den blev snabbt en kulturfaktor och påverkar det mesta från litteratur till sexualbeteende.
Essä Musikvideon har blivit en viktig del av ungdomskulturen men också det effektivaste sättet för musikindustrin att marknadsföra sina produkter.
Essä Det är en vanlig uppfattning att industrin vuxit i storstäderna. Geografisk forskning visar emellertid att det är tvärtom: tillväxten har under efterkrigstiden skett i periferin.
Essä Rockmusiken aktiverar och stärker ungdomars identitetsutveckling, menar många populärkulturforskare. Är det så? Fostrar den inte i stället till anpassning till rådande normer?
Essä Alla känner till Gullivers resor. Men vad influerade Swift när han skrev boken? Och vad ville han säga med den?
Essä Vad gör vi när vi tänker? Bearbetar vi informationen med hjälp av språk eller bilder - eller på något helt annat sätt? Ny kognitionsforskning hjälper oss tänka om tänkandet.
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se