Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Troper är en genre i medeltidens liturgiska diktning. Nu utforskas och utges de i ett tvärvetenskapligt och internationellt samarbete mellan klassiska textforskare och musikvetare.
Tropernas kulturella bakgrund
Den tidiga medeltidens kultur var till allra största delen muntlig. Nästan bara präster och munkar var skrivkunniga, och nästan allt de skrev var på latin. Inte ens ...
Essä På scenen skapas konst i nuet och för nuet. Med hjälp av dokument och intervjuer, men också med intuition och fantasi, försöker forskaren återskapa den försvunna teaterhändelsen.
Essä 200-årsjubilerande Dramaten har en dynamisk historia bakom sig. Statliga och privata initiativ har avlöst varandra, fosterländsk retorik har blandats med affärsmässiga synsätt.
Essä Vad händer när vi minns och när vi glömmer? Om minnet inte är en behållare eller en vaxtavla - vad är det då?
Essä Musikvetenskapen har länge nonchalerat troperna. Idag är dock intresset stort, forskningen på området har förbättrat våra kunskaper om de medeltida tonsättarnas arbete och gett en ny, mer dynamisk ...
Essä Alltsedan folkskolestadgan 1842 har staten övertagit allt fler av hemmens fostrande uppgifter. Det började med läsning och slöjd, idag erbjuder skolan både fredsfostran och fluorsköljning.
Essä Kvinnornas ekonomiska jämställdhet har ökat, både till följd av politiska åtgärder och marknadskrafter. Att ta bort kvarstående skillnader i karriärchanser och inkomster försvåras av att den svenska ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se