Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt

Tvärsnitt gavs ut mellan 1980 och 2011.  Efter att Vetenskapsrådet la ned Tvärsnitt 2011 har alla artiklar i tidskriften kunnat nås digitalt via denna webbplats. Från och med 15 juni 2018 blir detta inte längre möjligt. Tekniken som webbplatsen bygger på är föråldrad och de tekniska uppdateringar som krävs är så omfattande att Vetenskapsrådet beslutat att lägga ned webbplatsen.

Som pappersutgåvor finns alla nummer av Tvärsnitt tillgängliga via Kungliga biblioteket (KB) och universitetsbiblioteken.

Tvärsnitt innehöll huvudsakligen essäer om forskning skrivna av forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Fram till 2000 gavs tidskiften ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.

Essä W. B. Yeats tilldelades Nobelpriset i litteratur 1923. Intrycken av Sverige, Stockholm och skandinavisk konst och litteratur har påverkat hans författarskap.
När W. B. Yeats år 1923 tilldelades Nobelpriset i litteratur, var han, efter Rudyard Kipling som tilldelades priset är 1907, den andre i ordningen av engelskspråkiga författare, som erhöll denna ...
Essä 1900-talets psykologi dominerades länge av strömningar som behaviorism och psykoanalys. Informationssamhället har dock medfört en snabb utveckling av den psykologi som handlar om inlärning, ...
Debatt Licentiatexamens återinförande är av tvivelaktigt värde, åtminstone inom humaniora. Följderna är inte genomtänkta och kan drabba dem som fullföljer forskarutbildningen.
Essä Det är inte lätt att begripliggöra kulturer och tanke traditioner som avviker starkt från de egna. Lyhördhet och en sympatiserande hållning kan dock underlätta traditionsförmedlingens.
Essä Det utvecklas allt effektivare metoder att producera, lagra och sprida idéer, värderingar och andra medvetandeinnehåll. Samtidigt urholkas viktiga begrepp som "sanning" och ''kunskap". Resultatet kan ...
Essä Långvårdspatienters kosthållning regleras av övergripande målformuleringar. Det medför att patienternas egna önskemål om maten blir svårare att beakta och att prestigekamp skapas mellan olika ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se