Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt

Tvärsnitt gavs ut mellan 1980 och 2011.  Efter att Vetenskapsrådet la ned Tvärsnitt 2011 har alla artiklar i tidskriften kunnat nås digitalt via denna webbplats. Från och med 15 juni 2018 blir detta inte längre möjligt. Tekniken som webbplatsen bygger på är föråldrad och de tekniska uppdateringar som krävs är så omfattande att Vetenskapsrådet beslutat att lägga ned webbplatsen.

Som pappersutgåvor finns alla nummer av Tvärsnitt tillgängliga via Kungliga biblioteket (KB) och universitetsbiblioteken.

Tvärsnitt innehöll huvudsakligen essäer om forskning skrivna av forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Fram till 2000 gavs tidskiften ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.

Essä Svensk lärdomshistoria har fullt 50 år. I november 1932 tillkännagavs den donation som ledde till att Johann Nordström blev förste professorn i idé- och lärdomshistoria. Jubileet firades med en internationell konferens i vetenskapshistoria (History of Science) i Uppsala 18-19 nov. 1982. Kerstin Niblaeus, statssekreterare för forskningsfrågor, öppnade konferensen med följande anförande (här i svensk version).
Vi har i Sverige nyligen inlett en försöksverksamhet, där populärvetenskapliga böcker ges ut till mycket lågt pris med hjälp av statligt stöd. En av de allra första böckerna i denna utgivning är en ...
Essä Sjuklighet borde uppmärksammas mera när vi studerar vårt samhälles förändringar, hävdas i denna artikel. Folksjukdomen cancer är inte en renodlat biologisk fråga, den har samband med sociala faktorer. ...
Essä Befolkningsstudiet har, inte minst i Sverige, en gammal tradition, men det utgör samtidigt ett modernt ämne med nya metoder. Här tecknas den historiska demografins nuläge, med perspektiv bakåt och ...
Essä Inom dagens sjukvård diskuteras livligt medicinens roll. Forskningens nytta ifrågasätts, liksom de stora sjukhuskomplexen. Genom historien kan vi lära. I denna artikel behandlas tuberkulosen och ...
Essä Texten handlar om Sverige. Året är aret före 1984. Empirin ger sig själv.
Essä Musik, det kan vara farligt det. I denna artikel berättas om musikaliska och politiska förvecklingar i Sverige under den oroliga tiden kring sekelskiftet 1800.
Essä Ingen polack i böljan av 50-talet kunde undgå att möta det politiska symbolspråk, som är ämnet för den här artikeln. Det var så vanligt att det upplevdes som banalt. Och motsvarande fanns i DDR, ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se