Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Konsten att läsa kyrkböcker, att förstå husförhörslängder, är inte helt lätt, men den är lockande och fascinerande. Vi lär känna en annan tid och dess bildningsmässiga förutsättningar.
Något lekfullt kommer jag att i en samhörande följd presentera tre slag av läsning - läsning av läsning av läsning - i kyrkböckerna. De hör samman som ryska gummor i varandra. Den första läsningen ...
Essä Med anledning av Gunilla Iversens artikel "Att förmedla en text" i förra numret av Tvärsnitt skriver har två andra textutgivare om vad det innebär att edera antika resp. efterantika texter enligt ...
Essä Dramaforskningen - som är något annat än "skapande dramatik" eller "drama" - går ut på att studera dramat som en särskild litterär genre, mot bakgrund av att texten här skall ligga till grund för en ...
Essä En forskare måste redogöra för sina uppgifter och källor i noter och litteraturhänvisningar. Det skall ske på ett sådant sätt, att opponenter och läsare lätt kan spåra det material som forskaren ...
Essä Tekniken som kulturfenomen, och vår värdering av den tekniska utvecklingen, belyses här utifrån verk av Bellamy och Morris som levde för hundra år sedan men som fortfarande har mycket att säga oss.
Essä Skolundervisningen år inte bara bli ett slags mekanisk förmedling av fakta, hävdas i denna artikel, där det estetiska sätts upp som motpol till det mekaniska. Gränsen mellan vetenskap och konst är ...
Essä En ny bild av nationalhjälten och ballongfararen S. A. Andrée får vi i denna artikel. Andrée visade tidigt intresse för flickuppfostran och kvinnofrågan, som han kombinerade med en stark tro på ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se