Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Porträtt Nationalekonomen Lars E O Svenssons forskning har betydelse för dina bolån och din privatekonomi. Och det är så han vill ha det. Som ung forskare sökte han främst intellektuella utmaningar; med åren har det blivit viktigare att forskningen ska få praktisk betydelse för folks vardag. Idag är han både professor och vice riksbankschef, och ska tillämpa de kunskaper om penningpolitik som han själv varit med och formulerat.
Hinc robur et securitas — härav styrka och säkerhet. Det är lätt att associera till Riksbankens valspråk när man står framför den enorma fasaden av grovhuggen svart granit. Orubblig och ointaglig, så ...
Ledare Ledare av Arne Jarrick, ansvarig utgivare Tvärsnitt, huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap vid Vetenskapsrådet
Essä Benägenheten att se och mäta tillvaron i ekonomiska termer är inte något nytt för den tid vi lever i nu. Inte heller oron för vad ett sådant synsätt leder till. Redan för drygt hundra år sedan var ...
Essä Våra köpbeteenden styrs av hur vi uppfattar världen och detta i sin tur styrs bland annat av vad vi har att referera till och hur vi ställer oss till att mista något. Kunskap om dessa psykologiska ...
Essä Ekonomer värderar skador i pengar, så även dem som klimatet orsakar. Att Sternrapporten till stora delar byggde på ekonomisk forskning bidrog till att den fick så mycket uppmärksamhet. Människor som ...
Debatt Den roll forskare traditionellt har spelat som oberoende deltagare i samhällsdebatten förutsätter bredd. Parallellt med allt det goda som specialisering, mer avancerade metoder, internationalisering ...
Essä Är du kvinna och migrerar från Kap Verde finns det mycket större anspråk på att du ska försörja dina barn med inkomsterna du tjänar utomlands än om du är man. Penningförsändelserna ingår i ett ...
Essä I hela FN:s historia har det rått en konflikt mellan uppdraget att värna enskilda staters suveränitet mot främmande makt och uppdraget att värna rättigheterna för dem som bor i dessa stater. Under ...
Essä Du är ditt eget varumärke — AB Jag — och vill du bli framgångsrik på en föränderlig marknad måste du våga vara personlig. Hjälp finns hos imagecoacher, stylister, shoppingexperter och en mängd andra ...
Essä I antik tid ansåg stoikerna att konsten att bevara sig själv handlar om att bli del av ett oförstörbart och evigt förnuft. På 1500-talet talade man om självbevarelse i termer av fysisk överlevnad. ...
Essä Stockholms hyresgäster fick en allt tryggare situation under 1900-talet. I början av seklet rådde stor bostadsbrist och många betalade oskäliga hyror. Kontrakten löpte ofta på ett år och man kunde bli ...
Essä Ungdomar med problem är offer och behöver hjälp och stöd. Ungdomar bär fullt ansvar för sina handlingar. De två uppfattningarna står mot varandra men båda ligger till grund för bedömningar inom ...
Reportage Utanför Norden finns det 18 000 studenter vid 200 lärosäten som studerar svenskt språk, litteratur, historia och kultur. I Frankrike är det myten om det fria och naturliga norden som kontrast till det ...
Krönika Krönika av Göran Greider, författare, journalist och chefredaktör för Dala-Demokraten.
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se