Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Porträtt Lundafysikern Bodil Jönsson tituleras numera professor emerita. I höstas gick hon i pension och i samma veva gav hon ut boken Tio tankar om tid — Tio år senare, där hon funderar över hur våra livsmönster förändrats under 00-talet. Tvärsnitt kontaktade henne för ett samtal om cyklicitet i livet, fysiken och forskningen.
"Vem är jag idag, vad vill jag egentligen göra nu?" Bodil Jönsson har lovat sig själv att inte hoppa på nya långsiktiga engagemang under sitt första år som pensionär. Efter 46 år på Lunds tekniska ...
Ledare Allt går i cirkel. Envist, i likhet med klockans visare som gör ständiga återbesök vid varje siffra. Tick, tack. Och cirkelgången är självgenererande. Det ena ger det andra ger det första ger det ...
Essä Cykliska förlopp går att uppfatta vart vi än vänder blicken. Det finns klimatcykler, livscykler, modecykler och konjunkturcykler. Det finns cykliska historieuppfattningar och cykliska ...
Essä Långa konjunkturcykler har varit en omdiskuterad tanke ända sedan den ryske ekonomen Nikolai Kondratieff förde fram idén på 1920-talet. Sedan dess har underlaget för forskningen vuxit mycket. En ny ...
Essä En vanlig inställning är att de indiska och de västliga religionerna skiljer sig åt när det gäller synen på tid. Därmed uppfattar de också livet, döden och historien på olika sätt, vilket skulle kunna ...
Essä
Essä Porrklubbsbesök under tjänsteresor kan medverka till att upprätthålla en särskild manlig kultur och identitet. Risken för att inte framstå som en riktig man och bryta mot en homosocial gemenskap är ...
Essä Vardagligt tal är i all sin enkelhet en mycket komplicerad process. Lyssnandet likaså. Att över huvudtaget hinna höra och förstå ord som forsar ur någons mun, är ett mindre under. Till synes enkla ...
Essä Det är inte bara pyramiderna som illustrerar Egyptens historia. Forskning om egyptiska ortnamn spinner en väv av kulturella, religiösa och språkliga kunskapsvärldar. I det norra Nildeltat finns orter ...
Essä Kollektiv glädjeyra, folkliga hurrarop och korteger har utgjort kärnan i den symboliska maktens framträdelseformer långt innan mediernas representanter tog plats i främsta åskådarledet. Sätten att ...
Essä Marknader kan studeras på många sätt. Ett viktigt men försummat perspektiv är det organisationsteoretiska. Försöken att organisera premiepensionsmarknaden är ett exempel på hur resurskrävande och ...
Krönika Det är dags att ta fram cykeln för årets första tur i naturen och jag funderar över hur träffande ordet cykel är för det vårligen återkommande fenomenet.
Som vanligt är snödroppar, vintergäck och ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se