Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt

Tvärsnitt gavs ut mellan 1980 och 2011.  Efter att Vetenskapsrådet la ned Tvärsnitt 2011 har alla artiklar i tidskriften kunnat nås digitalt via denna webbplats. Från och med 15 juni 2018 blir detta inte längre möjligt. Tekniken som webbplatsen bygger på är föråldrad och de tekniska uppdateringar som krävs är så omfattande att Vetenskapsrådet beslutat att lägga ned webbplatsen.

Som pappersutgåvor finns alla nummer av Tvärsnitt tillgängliga via Kungliga biblioteket (KB) och universitetsbiblioteken.

Tvärsnitt innehöll huvudsakligen essäer om forskning skrivna av forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Fram till 2000 gavs tidskiften ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.

Ledare Inga aktörer i forskarvärlden är okunniga om att den nya svenska forskningspolitiken innehåller ett stort mått av ovanifrån beslutade satsningar på strategiska områden. Det är säkert inte heller ...
Essä Ryssland har i historieskrivningen bedömts med Västeuropa som måttstock. Detta perspektiv har även varit ryska härskares och intellektuellas, från Peter I:s tid fram till idag. Historikerna har ...
Essä Hur kommer det sig att Sovjetunionen år 1991 upplöstes till synes plötsligt och oförklarligt? En aspekt som enligt rysslandsexperten Gudrun Persson hade stor betydelse, men som hittills inte fått så ...
Essä Hur ser den ryska litteraturen ut knappt 20 år efter Sovjetunionens fall? Författarna Tatjana Tolstaja, Vladimir Sorokin och Dmitrij Prigov får utgöra exempel. Alla tre är högaktuella i dagens ryska ...
Reportage Den ryska forskningen drabbades av stora ekonomiska problem när Ryssland blev självständigt 1991. Under de senaste åren har den sakta börjat återhämta sig, men mycket mer pengar och omfattande ...
Essä Fråga vilken svensk som helst om han eller hon är för jämställdhet och svaret kan nästan bara bli ett. Och visst har Sverige mycket att stoltsera med när det gäller jämställdhet. Men trots alla ...
Debatt I Tvärsnitt 4:08 skrev etnologen Helena Hörnfeldt om den svenska barnhälsovården och de så kallade fyraårskontrollerna. I artikeln diskuterar hon bland annat samhällets syn på vad som är ett normalt ...
Essä Den svenska kriminalfilmen tillhör våra mest populära genrer, men dess historia har hittills varit höljd i dunkel. I avhandlingen Folkhemmets skuggbilder tar filmvetaren Daniel Brodén ett helhetsgrepp ...
Essä Svenskarnas intresse för hälsa och motion har nog aldrig varit så stort som idag. Samtidigt har vi bland de högsta ohälsotalen i Europa. Hur kan det komma sig? I en nyutkommen bok av etnologerna Jonas ...
Reportage Biblioteket i Alexandria, de medeltida klostren och renässansens konstsamlingar — visst har humaniora en stolt och mycket gammal tradition av forskningsinfrastruktur! Men i det nutida Europas debatt ...
Digitalisering av minnesinstitutionernas samlingar skapar nya möjligheter, men ställer också stora krav på resurser, samordning och prioritering. Hur ser utbytet mellan forskarvärlden och ...
Essä En öppen och tolerant region lockar till sig människor, idéer och kapital. Det är den bärande tanken i den amerikanske kändisprofessorn Richard Floridas tes om förutsättningar för ekonomisk tillväxt. ...
Vad kan arkeologiska keramikfynd säga oss om hur människor levde under järnåldern i södra Afrika och här uppe i Norden? Det är en forskningsuppgift som Anders Lindahl, föreståndare för Keramiska ...
Krönika Frågan om forskningens nytta leder ofta till polariserade diskussioner. På ena sidan finns de som menar att man måste prioritera viss samhällsnyttig forskning. På andra sidan finns de anser att ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se
Tvärsnitt nr 1:09