Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Tema: Kina
Kinesisk drake

Den hundra meter långa festivaldraken i Hami, Xinjiang Uygur Autonomous Region. Bilden är tagen den 18 februari 2008. FOTO: ChinaFotoPress/IBL.

Maria Heimer

Maria Heimer

Essä Folkliga protester står högt på den politiska dagordningen i Kina. De ger konkret utdelning och har potential att påverka beslutsfattarna. Ofta riktar sig protesterna mot lokala ledare. I och med att dessa ledare hålls ansvariga gentemot regeringen i Peking — som värdesätter social stabilitet — kan demonstranterna sätta press på dem. Protesterna är av ekonomisk karaktär men har samtidigt politisk sprängkraft.
I motsats till vad de flesta tror tolereras olika former av missnöjesyttringar av den kinesiska regimen. De politiska protesterna i Kina har ökat dramatiskt de senaste åren. De senaste siffrorna från ...
Eva Strangert

Eva Strangert

Essä Det är inte bara argumentationen och talets disposition som gör att somliga talare lyckas bättre än andra med att göra intryck på lyssnande åhörarskaror. För att budskapet ska gå fram måste också ...
Essä Den kinesiska kulturens himmelska ordning fick en brutal knäck när den konfronterades med västerlandets kanonbåtar i Opiumkriget 1839-1842. Nederlaget ledde till omprövningar. I början av 1900-talet ...
Essä Det kinesiska samhället har blivit alltmer baserat på lag och rätt. Men tyvärr efterlevs inte lagarna. Kommunistpartiets maktmonopol är inte enda hindret för att implementera lagar. Med i bilden finns ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se

Får vi råd med banbrytande forskning?

I utredningen Resurser för kvalitet (SOU 2007:81) som kom i december 2007 föreslår Dan Brändström att de direkta anslagen till universiteten ska fördelas enligt en ny modell byggd på konkurrens.

Uppdrag öka förståelsen av verkligheten

Det är ett misstag att betrakta naturvetenskapen som en förebild för all vetenskap.

Fikabordseffekten av kvalificerad utbildning

Gnissel och strul i samhället och ekonomin beror ofta på trögheter och eftersläpning.