Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Ju sämre den interna kommunikationen är, desto större är sannolikheten att organisationsförändringar inom ett företag misslyckas. Det visar en avhandling som bygger på en kvalitativ fallstudie av Sveriges Television (SVT) i Malmö och Örebro. Förändringar uppfattas olika av olika personer. Därför måste cheferna sätta in förändringen i ett sammanhang så att alla medarbetare förstår varför den är nödvändig, menar forskaren Sara von Platen.
Organisationsförändringar uppfattas mycket olika på en arbetsplats. Samtidigt är organisationer beroende av en viss grad av samstämmighet kring mål och arbetsmetoder.  Starkt varierande ...
Essä Naturvetenskapliga angreppssätt får en allt större betydelse inom arkeologin. Genom kemins hjälp kan man till exempel ta reda på vad våra förfäder åt för slags mat.Vid Arkeologiska ...
Essä Vilken roll har arkeologin i debatten kring återförande och återbegravning? Hur ska den vetenskapliga forskningen förhålla sig till det faktum att vissa ursprungsbefolkningar ser repatriering som en ...
Essä Vi har alla sett teckningarna där Sherlock Holmes granskar en ledtråd genom ett förstoringsglas. De brukar få utgöra sinnebilden för empirisk observation i positivistisk anda. Men ibland får de som ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se
Nr 1 2007