Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Ledare
Nu är det dags att söka forskningspengar igen. Mycket arbete läggs ner på att formulera ansökningar, men det är få som får lön för mödan.
För den enskilde forskaren är ett externt anslag ofta enda ...
Essä Ungdomar använder litterära texter både som informationskälla och som stöd i ett identitetsskapande. Många unga flickor väljer böcker där den kvinnliga huvudpersonen gör uppror mot förutbestämda könsroller. Pojkar visar sig ofta vara "smygläsare"på grund av ett behov att vara det andra könets motsats. Men läsning är en viktig del av ungdomars socialisationsprocess. Böcker ger inblickar i andra världar och i andra människors tankar, där identifieringen med en huvudperson utgör dragningskraften.
VAD GÖR VI NÄR VI LÄSER? frågar Robert Scholes i "Protocols of Reading". Vi läser böcker och tidningar. Men vi läser också andra människors ansiktsuttryck. Och på samma sätt som vi läser texter, läser ...
Essä I ett Europa där högerpopulistiska partier haft stora framgångar under det senaste decenniet är människors attityder till invandring och invandrare av fundamentalt intresse. De är också av avgörande ...
Essä Orientalisk dans är både kroppsupplevelse och föreställning. Balansgången mellan dygd och sexualitet är svår, och relationen mellan feminism och "magdans" obekväm. Är dansen ett sätt att hylla ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se
Tvärsnitt nr 1-2006