Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Sverige har nyligen fått känna av hur kriser sätter vardagens självklara sinnesro och beprövade rutiner ur spel. Överraskande händelser ställer samhällets sårbarheter på sin spets exempelvis när en naturkatastrof drabbar på det mest oväntade sätt i Sydsverige eller i jullovets semesterparadis.
Svåra händelser av olika typer och med oanade effekter kommer även i fortsättningen att inträffa. Medborgare, kommuner, myndigheter och inte minst regeringen måste vara förberedda för att kunna lindra ...
Essä Var fanns Gud när flodvågen kom? Vad gör man med sin vrede och sorg efter katastrofen? Och hjälper det att ha en grundmurad livsåskådning? Vid akut inträffade traumatiska händelser ställer vi oss ...
Essä Vid Växjö universitet pågår sedan några år tillbaka uppbyggnaden av en tvärvetenskaplig forskningsmiljö för studier av internationell migration och etniska relationer. Fokus ligger på invandrares ...
Essä I november 2004 öppnades en ny utställning på Västernorrlands Länsmuseum i Härnösand. Utställningen är döpt till "Landhöjning - så vått ...". Att museet nu tar sig än att ur olika vetenskapliga, ...
Essä Sverige och Norge fungerade under sitt hundraåriga broderskap som syskon gör mest: lite kärlek, lite bråk, och en storebror som bestämmer. Norrmännen ville ha sin egen flagga, svenskarna hotade med ...
Essä Nationell identitet är ett begrepp som kan inkludera eller exkludera. "Svensk" blir man genom att kunna språket och följa våra lagar, anser gymnasieelever i en ny undersökning. Inte minst ungdomar med ...
Debatt Vetenskapsrådet har just gjort en mycket uppmärksammad satsning på att ge särskilda medel till starka forskningsmiljöer. Av 261 inlämnade ansökningar utvalde i höstas ämnesråden 27 som gick vidare ...
Debatt Bo Rothstein kritiserar både principerna för och handläggningen av Vetenskapsrådets satsning på starka forskningsmiljöer. Hans argument består främst i en jämförelse mellan sin egen miljö och en av de ...
Essä Till en översättares många utmaningar hör att beskriva kulturspecifika ord på ett främmande språk. Att förklara allemansrätt och gnosjöandan på franska, eller den oerhört svenska företeelsen Folkets ...
Debatt Idéer och patent: Det finns ett europeiskt patentverk och där behandlas ansökningar på engelska, tyska eller franska. För att ett patent skall träda i kraft i ett visst land, gäller kravet att ...
Porträtt Han är språk- och litteraturforskaren som blev vår störste översättare av kinesisk litteratur. Numera professor emeritus sitter Göran Malmqvist sedan 1985 i Svenska akademin.
Även om Lao-Wa (Jan-Ove ...
De finns på alla plan: personliga, organisatoriska; lokala, regionala, nationella, internationella: interna, externa, inomdisciplinära, mångvetenskapliga. Men hur många av dem håller vad de lovar?
 
- ...
Sju nationer bygger sedan ett par år tillbaka ett av Europas mer konkreta nätverk för samhällsvetenskaplig forskning. Målet är att finna hållbara samarbetsformer mellan partnerländernas forskningsråd ...
Övrigt Med hjälp av språket agnar jag mig som människa ofta åt att bygga barriärer mellan mig och andra. Det är språket som gör mig till bärare av de koder som stänger ute och definierar ut vissa, samtidigt ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se