Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt

Tvärsnitt gavs ut mellan 1980 och 2011.  Efter att Vetenskapsrådet la ned Tvärsnitt 2011 har alla artiklar i tidskriften kunnat nås digitalt via denna webbplats. Från och med 15 juni 2018 blir detta inte längre möjligt. Tekniken som webbplatsen bygger på är föråldrad och de tekniska uppdateringar som krävs är så omfattande att Vetenskapsrådet beslutat att lägga ned webbplatsen.

Som pappersutgåvor finns alla nummer av Tvärsnitt tillgängliga via Kungliga biblioteket (KB) och universitetsbiblioteken.

Tvärsnitt innehöll huvudsakligen essäer om forskning skrivna av forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Fram till 2000 gavs tidskiften ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.

Essä Med ståndssamhällets upplösning gick en äldre tids mansideal under. Just före övergången till det borgerliga samhället med dess komplementära könsuppfattning och behärskade mansideal, tycks det ha ägt rum en period av experimenterande i manlig identitetsformering. Under den senare hälften av 1700-talet visar män demonstrativt upp sina affekter i gråt, utrop och suckar.
Professor Karl Warburgs (1852-1918) monografi över 1700-talsskalden Bengt Lidner (1757-1793) från 1889 är nog ett av svensk litteraturvetenskaps skamligaste alster. Sällan har en forskare passat så ...
Essä I 1970-talets debatt om könsroller var det inte bara kvinnorörelsen som gjorde sin röst hörd. Vissa debattörer menade att samhället förtryckte män i lika hög grad som kvinnor. Det borgerliga ...
Essä I vår kulturs kontinuerliga utforskande av manlighetens väsen kan man urskilja ett antal återkommande motiv, vilka förenas av en spänning mellan å ena sidan isolering och utstötthet och å andra sidan ...
Essä Gerardus Mercator är den mest kände kartografen från 1500-talet - en tid som på flera olika sätt präglades av en vilja att utforska och förstå jordklotets utbredning, dess skönhet och balans. Genom ...
Essä Att engelskan 1946 ersatte tyskan som första främmande språk i skolan hade många orsaker. Den kanske viktigaste hade att göra med demokratiseringen av skolan. Språkundervisningen i den nya skolan var ...
Essä Enligt 1800-talets borgerliga mansideal skulle mannen vara karaktärsfast och ha styrka att motstå och kontrollera sina inre passioner. Vrede, vällust, dryckenskap och spel uppfattades som konstanta ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se