Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt

Tvärsnitt gavs ut mellan 1980 och 2011.  Efter att Vetenskapsrådet la ned Tvärsnitt 2011 har alla artiklar i tidskriften kunnat nås digitalt via denna webbplats. Från och med 15 juni 2018 blir detta inte längre möjligt. Tekniken som webbplatsen bygger på är föråldrad och de tekniska uppdateringar som krävs är så omfattande att Vetenskapsrådet beslutat att lägga ned webbplatsen.

Som pappersutgåvor finns alla nummer av Tvärsnitt tillgängliga via Kungliga biblioteket (KB) och universitetsbiblioteken.

Tvärsnitt innehöll huvudsakligen essäer om forskning skrivna av forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Fram till 2000 gavs tidskiften ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.

Essä Terrordåden mot Word Trade center markerar början på Bushdoktrinen - en neoimperialistisk strategi som innebär att USA stärker sin roll som enväldig världspolitisk domare. Nu höjs dock varnande röster om att Bushdoktrinen kan bli kontraproduktiv genom att den leder till USA-fientliga stämningar. I historien har svagare stater ofta bildat strategiska allianser för att bekämpa hegemoniska härskare som blivit för mäktiga. Det ligger därför i USA:s intresse att satsa på åtgärder som vinner över opinionen i krisdrabbade stater.
Nio dagar efter terrordåden mot World Trade Center och Pentagon - den 20 september 2001 - höll president George W. Bush det första i en serie ‘krigstal' till kongressen, det amerikanska folket och ...
Essä Robert Putnam menar att demokrati och ekonomisk tillväxt är beroende av socialt kapital - dvs av att invånarna hyser tillit till och har riklig kontakt med varandra - vilket i sin tur är betingat av ...
Essä De stora blocken rör sig, de gamla sanningarna ifrågasätts. De politiska ideologiernas tid är förbi och folk känner sig lika främmande inför total anammelse av religiösa förklaringsmodeller som inför ...
Essä Som följd av 1980-talets avreglering av finansmarknaden har den svenska ekonomin blivit en del av den integrerade världsekonomin. Detta har gett upphov till omfattande diskussioner, t.ex. om ...
Essä I en tid när jakten på ständigt nya sensationer premieras i massmedia, uppvisar vetenskapen likartade tendenser. Också där märks en snabb konsumtion av begrepp och idéer med följd att ordens ...
Essä I femtiotalets populärkultur dyker den rökande mannen upp överallt, medan kvinnan däremot framställs i sin ideala roll av tobaksfri husmor. Dock finns undantag: när kvinnan lämnar husmorsplikterna och ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se