Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Den här essän handlar om de sega tankestrukturer som präglat vår debatt om moderniseringen, om den tekniska och vetenskapliga utvecklingen. Här får vi ett analysinstrument, som gör det lättare att förstå vad som pågår och vad som pågått i de senaste tvåhundra årens viktigaste samhällsdebatt. Så välkomna att möta åtta roller: Utvecklingsoptimisten, Tvivlaren, Systemkritikern, Domedagsprofeten, Futuristen, Fatalisten, Primitivisten och Civilisationskritikern.
Kanske kan vi alla - spela dem alla.
Hur skall vi se på den tekniska och vetenskapliga utvecklingen? Innebär den ett hot eller löfte, framsteg eller undergång? Är det dags att ta ett steg tillbaka i naturens riktning, eller är det ...
Essä Dagens debatt om folkhemmet präglas av mytbildning och ideologiproduktion. Historien om Folkhemmet har blivit en del i en nutida politisk kamp, som handlar om vem som skall få makten i framtiden. I ...
Essä Varför har FN valt blått, och varför klär sig bankdirektörer sobert, gärna i grått och vitt eller i någon diskret blå nyans?
 
Genom tiderna har färg signalerat tillhörighet. Färg får betydelse i ...
Essä God skönlitteratur kan skapa förståelse för historien väl så bra som en vetenskaplig framställning. Men ändå används fiktiva berättelser sällan av professionella historiker. Men låt oss pröva vad vi ...
Essä Naturvetenskapen har länge haft problemformuleringsintiativet i miljöforskningen. Det har haft stora - till dels negativa - konsekvenser för miljöpolitiken. Det är hög tid att de samhällsteoretiska ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se