Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Vad händer med de grundläggande värderingar vi förvärvat som unga, när vi i vuxen ålder har att hantera nya miljöer? Samhällsvetenskapen har gett två konkurrerande svar. Det ena att barn- och ungdomsårens inflytande är så starkt att värderingar för blir stabila trots yttre förändring. Det andra att hon lätt anpassar sig och 'omprogrammeras'. Här ges ett förslag till svar på denna fråga med hjälp av ett unikt empiriskt material.
På hösten 1944 flyr många tusentals ester sitt hemland. De allra flesta skall aldrig återvända. Bara drygt tjugo år har gått sedan detta lilla baltiska land blev självständigt och redan är man slav ...
Essä När det talas om svensk musikindustris internationella konkurrenskraft är det artisterna som lyfts fram. Detta är inte konstigt med tanke på Abbas, Roxettes och Ace of Bases framgångar. Djupare sedd ...
Essä Hur skriver man populärt, det vill säga läsbart och intressant för andra än experterna? Över de frågorna bör förstås alla som vill kommunicera kunskap, vetenskap och erfarenhet reflektera. I den här ...
Essä Unga människor lyssnar och spelar musik många timmar varje dag. Men varför? Musik gör måhända livet anständigare, lättare, roligare, värdefullare att leva. Vi vet dock mycket lite om hur ungdomar ...
Essä Den ökade mångkulturalismen är en utmaning för dagens skola. Undervisningen måste svara upp till att eleverna har skilda kulturella bakgrunder. Vilka konsekvenser skall då mångkulturalismen ha för ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se