Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt

Tvärsnitt gavs ut mellan 1980 och 2011.  Efter att Vetenskapsrådet la ned Tvärsnitt 2011 har alla artiklar i tidskriften kunnat nås digitalt via denna webbplats. Från och med 15 juni 2018 blir detta inte längre möjligt. Tekniken som webbplatsen bygger på är föråldrad och de tekniska uppdateringar som krävs är så omfattande att Vetenskapsrådet beslutat att lägga ned webbplatsen.

Som pappersutgåvor finns alla nummer av Tvärsnitt tillgängliga via Kungliga biblioteket (KB) och universitetsbiblioteken.

Tvärsnitt innehöll huvudsakligen essäer om forskning skrivna av forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Fram till 2000 gavs tidskiften ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.

Essä Yttrandefriheten och det offentliga samtalet är en grundsten för vårt sätt att leva, tänka och vara. Den friheten är inte självklar, och kan aldrig tas för given utan måste ständigt försvaras och diskuteras. Ibland finns möjligheter att ta steg framåt, som då Berlinmuren föll. Ibland handlar det om att försvara det redan uppnådda, som inför hoten från trist reaktionära, högröstade och våldsbenägna nazistiska småstammar. Det inspirerande förslaget till en ny Tryckfrihetsgrundlag i Norge (NoU 1999:27) ledde till en värdefull diskussion. Tvärsnitt 2000 inleds med att utredningens ordförande resonerar om framväxten av det fria offentliga samtalet - och vad som hotar det.
Föreställningen om en tvångsfri kommunikation och det positiva värdet av en sådan, är nytt i historien. Det normala har varit att samhällsauktoriteterna utövat kontroll av medborgarna genom de texter ...
Essä Den unge studenten vet inte vad som väntar henne på universitetet. För många innebär de högre studierna början på vuxenlivet, en tid då man både bildligt och bokstavligt bryter upp från ...
Essä Ingenting är självklart. Inte ens stolen. Den är inte kommen av naturen. Den har en historia, som utgörs av en komplicerad väv av kulturella och biologiska faktorer. Sittandet blir efter läsningen ...
Essä För allt fler framträder skolan som det demokratiska samhällets nyckelinstitution. Samtidigt oroas alltfler över att skolan töms på sitt levande innehåll: på lärarpersonligheter, goda kunskaper och ...
Essä Naturvetenskaperna har gjort makalösa framsteg bland annat genom att systematiskt arbeta med experiment och göra det i den kontrollerat artificiella miljö vi kallar laboratoriet. Kulturvetenskaperna ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se